Busstoppested Kingosgade / Vestre Stationsvej (Odense Kommune) - Bus 191, Odense (Stationen / Nyborg (Nyborg Kommune)) - Bus rejseplanen for Odense

Rejse fra til i Bus rejseplanen - Skift retning

Bus Rejseplanen for Odense

Kontakt

Busstoppested Kingosgade / Vestre Stationsvej (Odense Kommune) - Bus 191, Odense (Stationen / Nyborg (Nyborg Kommune)) - Bus rejseplanen for Odense Rejseplanen for Bus 191 Stationen / Nyborg (Nyborg Kommune) (Kingosgade / Vestre Stationsvej (Odense Kommune)) ved et busstoppested Kingosgade / Vestre Stationsvej (Odense Kommune) i Odense, Syddanmark. Bus 191 - Stationen / Nyborg (Nyborg Kommune).
ma - fr, ikke 24. - 26. dec 2012, 31. dec, 1. jan
.
Odense, Syddanmark, Denmark (55.3888204108, 10.3817711297).

Arbejdsdag:
5:48, 6:16, 6:43, 7:03, 7:43, 8:47, 9:01, 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:10, 18:16, 19:16, 20:16, 21:16