Busstoppested Thorsgade / Vestre Stationsvej (S) (Odense Kommune - Bus 191, Odense (Stationen / Nyborg (Nyborg Kommune)) - Bus rejseplanen for Odense

Rejse fra til i Bus rejseplanen - Skift retning

Bus Rejseplanen for Odense

Kontakt

Busstoppested Thorsgade / Vestre Stationsvej (S) (Odense Kommune - Bus 191, Odense (Stationen / Nyborg (Nyborg Kommune)) - Bus rejseplanen for Odense Rejseplanen for Bus 191 Stationen / Nyborg (Nyborg Kommune) (Thorsgade / Vestre Stationsvej (S) (Odense Kommune) ved et busstoppested Thorsgade / Vestre Stationsvej (S) (Odense Kommune i Odense, Syddanmark. Bus 191 - Stationen / Nyborg (Nyborg Kommune).
ma - fr, ikke 24. - 26. dec 2012, 31. dec, 1. jan
.
Odense, Syddanmark, Denmark (55.3888204108, 10.3817711297).

Arbejdsdag:
5:48, 6:16, 6:43, 7:03, 7:44, 8:48, 9:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 13:31, 14:01, 14:31, 15:01, 15:31, 16:01, 16:31, 17:11, 18:17, 19:17, 20:17, 21:17