Busstoppested Munkerisvej / Blangstedgårdsvej (Odense Kommune) - Bus 191, Odense (Stationen / Nyborg (Nyborg Kommune)) - Bus rejseplanen for Odense

Rejse fra til i Bus rejseplanen - Skift retning

Bus Rejseplanen for Odense

Kontakt

Busstoppested Munkerisvej / Blangstedgårdsvej (Odense Kommune) - Bus 191, Odense (Stationen / Nyborg (Nyborg Kommune)) - Bus rejseplanen for Odense Rejseplanen for Bus 191 Stationen / Nyborg (Nyborg Kommune) (Munkerisvej / Blangstedgårdsvej (Odense Kommune)) ved et busstoppested Munkerisvej / Blangstedgårdsvej (Odense Kommune) i Odense, Syddanmark. Bus 191 - Stationen / Nyborg (Nyborg Kommune).
ma - fr, ikke 24. - 26. dec 2012, 31. dec, 1. jan
.
Odense, Syddanmark, Denmark (55.3888204108, 10.3817711297).

Arbejdsdag:
6:04, 6:33, 7:00, 7:19, 8:07, 9:06, 9:21, 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 13:53, 14:23, 14:53, 15:23, 15:53, 16:23, 16:53, 17:33, 18:36, 19:36, 20:36, 21:36